Úvod Separátor Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len "VOP")obr

 

1. Zmluvné strany

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, pričom na jednej strane je spoločnosť Columba Trade s.r.o., so sídlom Šarfická 119/48, Blatné, 90082, IČO: 45 581 398, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 65597/B ako predávajúci (ďalej označený ako "Z-Pole Dance & Fitness E-shop") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej označený ako "Zákazník").

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Výber tovaru zákazníkom - ak po prevzatí zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (výnimkou je nesprávna veľkosť objednávaného tovaru).

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4. Spôsob objednávania tovaru

Z-Pole Dance & Fitness E-shop zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi a umožňuje Zákazníkovi tento tovar objednávať nasledovne:

 • prostredníctvom e-shopu, aplikácie na webovej stránke www.polefitness.sk
 • zaslaním voľne štylizovanej objednávky na elektronickú adresu info@polefitness.sk
 • kontaktovaním spoločnosti telefonicky na telefónnom čísle +421 907 450 311
 • pri posledných dvoch spôsoboch objednávania tovaru je potrebné definovať presný názov tovaru a množstvo, o ktoré má Zákazník záujem, kompletné kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a adresu dodania

4./A Objednávky prostredníctvom e-shopu

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-shop") môžu ukutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Objednávka tovaru prostredníctvom e-shopu sa vykonáva na základe vyplnenia objednávacieho formulára na webstránke www.polefitness.sk. Objednanie prostredníctvom formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy, prípadne fakturačnej adresy, ak je iná ako doručovacia.

Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.

5. Spracovanie objednávky

Po doručení objednávky jedným zo spôsobov uvedeným v článku 4. VOP bude objednávka spracovaná a Z-Pole Dance & Fitness E-shop zašle Zákazníkovi na ním uvedenú elektronickú adresu (ďalej len "e-mail") správu o prijatí objednávky, ktorou potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

Na e-mail budú Zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Pred potvrdením objednávky Z-Pole Dance & Fitness E-shop overí dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky Zákazníkom.

Doručenie potvrdzujúceho e-mailu sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Z - Pole Dance & Fitness E-shop aj Zákazník sú viazaní objednávkou po uzatvorení kúpnej zmluvy.

Zákazník má právo do 24 hodín od zadania objednávky, túto objednávku stornovať oznámením:

6. Platby

Kúpnu cenu za tovar a náklady za prepravu je Zákazník povinný uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prevodom na bankový účet spoločnosti Columba Trade s.r.o., č. 4011538306/7500 vedeným v ČSOB ešte pred dodaním tovaru
 • v hotovosti pri dobierke prostredníctvom Slovenskej pošty
 • v hotovosti pri osobnom odbere (po dohode)

Ak Zákazník neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa odseku 1 tohto článku, nie je Z-Pole Dance & Fitness E-shop povinný Zákazníkovi tovar vydať, týmto konaním sa Z-Pole Dance & Fitness E-shop nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

7. Informácie o tovare a cene

Z-Pole Dance & Fitness E-shop zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi na webovej stránke www.polefitness.sk. Ceny uvedené v našom e-shope sú platné v čase objednania tovaru.

 • Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 • Ceny uvedené pri jednotlivých druhoch tovarov v e-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 • Tieto ceny nezahŕňajú cenu za prepravu. Cena poštovného je zobrazená v druhom kroku vytvárania objednávky a rovnako aj pri finálnom potvrdení objednávky.
 • Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži ako dodací a zároveň záručný list.

8. Preprava a dodanie tovaru

Tovar z www.polefitness.sk, ktorý máme na sklade, bude vyexpedovaný najneskôr do 48 hodín od prijatia objednávky, väčšinou však už v nasledujúci pracovný deň. Pri tovare, ktorý je na objednávku (nie je skladom - napr. funkčné oblečenie Pole Planet) platí individuálna dodacia doba.

 • Ak sa vo Vašej objednávke nachádza tovar, ktorý momentálne nemáme na sklade (je vypredaný), kontaktujeme Vás a dohodneme individuálne dodacie podmienky, prípadne úpravu/zrušenie objednávky.
 • Náš internetový obchod využíva na rozvoz tovaru služby Slovenskej pošty. Slovenská pošta garantuje doručenie do 2 pracovných dní po podaní zásielky. Tovar je bežne doručovaný do 48 hodín od vyexpedovania tovaru z nášho skladu. O odoslaní tovaru Vás vždy informujeme e-mailom.
 • Doprava je hradená zákazníkom pri objednanom tovare, ktorý hodnotou nepresahuje 50 €. V opačnom prípade hradí poštovné Z - Pole Dance & Fitness E-shop.
 • Zásielky posielame 1. triedou za poplatok 3,50 €.
 • V prípade zasielania tovaru do Českej republikyje poštovné 6 €.

V prípade zmeny ceny prepravy sa môže cena za prepravu upraviť, o tejto zmene bude Zákazník bezodkladne pred odovzdaním tovaru na prepravu informovaný.

9. Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru:

 • Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu a my Vám zašleme potvrdenie o zrušení.
 • Ak od potvrdenia objednávky ubehlo viac ako 24 hodín, kontaktujte nás pre jej zrušenie telefonicky. Ak objednávka v tom čase nebude odoslaná, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Zrušenie objednávky po dodaní tovaru:

 • V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že Vám nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, mate v súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Podmienky zrušenia objednávky:

 • Zrušenie nám zašlite na našu e-mailovú adresu. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť - tovar ani jeho obal však nesmie byť porušený.
 • Následne bude s Vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude Vám zaplatená suma vrátená najneskôr do 15 dní na Vami definované číslo účtu.

Vrátené zásielky:

 • Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu budeme znova účtovať. Podmienkou pri ďalšom zaslaní balíka je platba vopred prevodom na účet.
 • Pokiaľ zákazník nemohol zásielku prebrať z dôvodu chyby na jeho strane (neoznačená schránka, zadanie neexistujúcej adresy a pod.), zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu budeme znova účtovať. Podmienkou pri ďalšom zaslaní balíka je platba vopred prevodom na účet.
obr

Späť na Úvod domov Späť na E-shop najnovsie