Úvod Separátor Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používaniaobr

 

1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.polefitness.sk dostupného na doméne polefitness.sk je spoločnosť Columba Trade s.r.o. , Šarfická 119/48, 900 82, Blatné (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah na doméne polefitness.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky www.polefitness.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním www.polefitness.sk je vylúčené.

3. Podmienkou využívania časti služieb www.polefitness.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií spadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä meno a priezvisko, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ").

4. Na www.polefitness.sk je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony SR, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, či poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu www.polefitness..sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať zo stránok www.polefitness.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám www.polefitness.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach www.polefitness.sk reklamu.

7. Používanie stránok www.polefitness.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ je oprávnený spoplatniť niektoré služby, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a podmienkami.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do obsahu stránok www.polefitness.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

obr

Späť na Úvod domov Späť na E-shop najnovsie