Úvod Separátor Pole Dance & Fitness Separátor Udalosti Separátor Pole Battle League Slovakia

Pole Battle League Slovakia obr

 
pole-battle

Pole Battle League predstavuje sériu súťaží v pole dance & fitness, kedy dvojice akrobatických tanečníc súperia o najlepšie umiestnenie v národnom a medzinárodnom rebríčku. Súťaž vznikla v Českej republike v roku 2012 a od tej doby sa rozšírila do niekoľkých európskych krajín. Garantom tejto súťaže na Slovensku bola od počiatku jej spustenia až do konca roka 2014 Dominika Kormaňák, zakladateľka pole dance štúdia Piruet – umenie tancovať vertikálne v Prievidzi. Od roku 2015 je novou garantkou Veronika Černá, vlastníčka bývalého bratislavského štúdia Pro Move Studio.

Okrem na seba nadväzujúcich kôl LIGY zároveň prebiehajú aj exhibičné battly, tzv. FREESTYLE (kedy nie sú stanovené žiadne povinné prvky a snahou súťažiacich je čo najviac zaujať divákov). Cieľom Pole Battle League je podpora pole športu ako takého a vytvorenie zdravého súťažného prostredia, ktoré súťažiacich motivuje k lepším výkonom. TOP súťažiaci, ktorí sa umiestnia na vrchole rebríčka, postúpia na konci roka do mezinárodného GRAND FINÁLE a získajú hodnotné ceny.

Pole Battle League

Je súťaž podľa záväzných pravidiel s odbornou porotou (rozdelenou do 3 sekcií: Pole Dance, Dance, Fitness), založená na tanečno-športovom charaktere. Pole Battle League sa zúčastňujú ženy, ktoré teší pole dance, a to amatérky aj profesionálky. Súťaž je prístupná širokej verejnosti. V každom kole súťaže medzi sebou "battlujú" dámy, a to z vopred určeného výberu skladieb, ktoré si vylosujú. Rebríček umiestnení sa stanovuje na základe hodnotenia minimálne 3-člennej poroty, ktorá má k dispozícii bodovaciu škálu od 1 do 5 (pre kategóriu Amateurs) a 1-10 (pre kategóriu Profi) za bezchyné prevedenie prvku.

pole-battle

Systém súťaže Pole Battle League

 • Podmienkou účasti v súťaži je vek 18 rokov, prípadne písomný súhlas rodičov
 • Súťaž prebieha na X-STAGE (chrome) od X-POLE s Ø tyče 45 mm
 • Režim tyče - Kategória Amateurs - počas všetkých kôl je nastavený režim tyče STATIC, Kategória Profi - v 1. kole režim STATIC, v 2. kole SPINNING a vo všetkých prípadných ďalších kolách si súťažiaci môže vybrať, či využije static, spinning či oba
 • Súťažná dvojica a skladba sa losujú bezprostredne pred každým battlom
 • Vo všetkých kolách sa súťažiace striedajú iba 1x (keď zaznie zvukový signál) a ich časový limit je 1:30 min.
 • V 1. kole je nutné predviesť povinné prvky
 • Do 2. kola postupujú najlepšie súťažiace s najvyšším počtom bodov (nie víťazky jednotlivých battlov!)
 • Od 2. kola sa na povinné prvky už nehľadí, ale súťaží sa o najlepší výkon / najatraktívnejšie vystúpenie
 • Výsledný bodový zisk je daný súčtom bodov z 1. i 2. kola súťaže
 • Po skončení každého súťažného kola sa vyhlásia najlepšie 3 súťažiace s najvyšším počtom bodov
obr

Na súťaži Pole Battle League sa hodnotí:

 • originalita, celkový dojem (1/3 bodov)
 • náročnosť zaradených cvikov (1/3 bodov)
 • prevedenie (1/3 bodov)
obr

Zoznam povinných prvkov

 • V každom prvku je potrebné vydržať minimálne 2 sekundy!
 • Pokiaľ všetky povinné prvky súťažiaca neovláda na 100% (napr. Splits ), neznamená to, že sa súťaže nemôže zúčastniť. Buď sa o prvok pokúsi a dostane zaň menej bodov alebo ho nepredvedie a obdrží od poroty zrážkové body
 • Upozornenie: Za vulgárne a erotické prvky hrozí diskvalifikácia
obr

Kategória Amateursobr

 • 1x Double Spin (kombinácia 2 spinov / otočiek - napr. Front Hook - Back Hook, Forward - Backward..., Step Around sa nepovažuje za spin!)
 • 1x Power Trick (výber z: Aerial Full Bracket Grip, Shoulder Mount Wave / Pose, Scissors Climb (2x), Inverted V, Handstand)
 • 1x Flexi Trick (výber z: Split na zemi, Box Split, Crescent Moon, Záklon na zemi, Yogini)
 • 2x Inverted Trick (výber z: Gemini, Scorpio, Inverted Thigh Hold, Crossed Ankle / Knee Release, Butterfly)

Upozornenie: V kategórii Amateurs sa v oboch kolách penalizujú nasledujúce triky: Shoulder Mount Invert, Twisted Grip, Handspring (Cup Grip, True Grip), Aysha (Elbow Grip, Forearm Grip), Russian Split, Iguana (Pencil) !!!

obr

Kategória Profi obr (lektorky pole dance alebo účastníčky ligy predchádazjúceho ročníka, ktoré sa celkovo umiestnili na 1. – 3. mieste v kategórii Amateurs)

 • 1x Spin-Invert (kombinácia otočky a invertu - napr. Back Hook – Inverted V, Back Hook – Shoulder Mount).
 • 2x Power Trick (výber z: Shoulder Mount, Inverted Elbow Grip (Straight Edge / Aysha), Inverted Handspring / Twisted Grip, Iron X, Handstand s 1 rukou na tyči)
 • 2x Flexi Trick (výber z: Jade, Allegra, Russian Split, Cocoon (z Gemini / Scorpio), Reverse Crescent Moon (zo Supermana), Chopstick)
obr

Systém súťaže Pole Battle Freestyle

 • Podmienkou súťaže je dosiahnutie veku 18 rokov
 • Kategórie: zmiešaná kategória (nerozlišuje sa na Amateurs a Profi)
 • Povinné prvky: v tejto verzii súťaže nie sú predpísané žiadne povinné prvky, cieľom je predviesť čo najlepšiu show a čo najviac zaujať publikum
 • Výkony súťažiacich hodnotia diváci svojím potleskom (výsledok určí moderátor) bezprostredne po každom battli
 • Súťažná dvojica a skladba sa losujú bezprostredne pred každým battlom
 • Súťažiace sa na stagi vystriedajú po zaznení zvukového signálu iba 1x a ich časový limit sú 2 min. (2 x 1 min.)
 • Do ďalšieho kola postupuje vždy víťaz z každého battlu (počet kôl závisí od počtu prihlásených súťažiacich)
 • Súťaž prebieha na X-STAGE ( „X-POLE LITE“, chrome), tyč s Ø 50mm, pódium s Ø 1800 mm, počas všetkých kôl je tyč v režime STATIC (statický režim), pokiaľ nie je stanovené inak
 • Po skončení súťažného kola sa vyhlási absolútny víťaz battlu

Podrobnejšie pravidlá súťaže Pole Battle League Slovakia nájdete TU.

obr

Trailer pre 1. Pole Battle League Slovensko s Dominikou Kormaňák

Ste amatérka? Ste profesionálka? To je jedno! Poďte sa zúčastniť, zabaviť sa a vyskúšať, ako Vám ide POLE DANCE! :)

Pole Battle Freestyle PD Pole Battle League BA Pole Battle League NR Pole Battle League PD

Informácie získané z polebattle.cz, piruet.sk a Pole Battle Slovakia. Ďakujeme! :)

17. júna 2014Publikované:

obr

Späť na Úvoddomov Späť na Najnovšie príspevky najnovsie